El funcionament dels sistemes de detecció d’ incendis es poden classificar en mesures actives i mesures passives:

 • Mesures Actives: fan referència als sistemes que es posen en funcionament un cop s’ha detectat un incendi, o un principi d’aquest, per evitar danys majors i preservar la seguretat de les persones, animals i béns materials que es troben en el lloc. Entre aquests mitjans actius es troben els ruixadors automàtics d’aigua o CO2 (diòxid de carboni) i la variada gamma de detectors.
 • Mesures Passives: són les mesures adoptades per a la prevenció de sinistres entre les quals hi trobem senyalització, portes i finestres anti-flama, utilització d’elements no combustibles, etc.
  Les normes de construcció tenen en consideració la combustibilitat dels materials amb els quals són construïdes les edificacions, és a dir, la capacitat de cremar les flames durant un incendi. També es té en compte la durada de la resistència al foc, els recorreguts d’emergència per a ocasions de sinistres, i particularment els sistemes de detecció i extinció d’incendis, els quals poden actuar de manera individual o conjunta.

Elements del sistema

Un sistema complet de detecció d’incendis es composa d’un cervell, detectors, sirenes i sistemes d’extinció.

 • Cervell: és el processador de la informació que rep dels detectors del sistema i activa els senyals adequats.
 • Detectors: els més habituals són (fes clic sobre el títol per veure’n la informació):
  • Detectors de calor
  • Detectors de fum
  • Barreres infraroges/Detectors de fum
  • Detectors de gasos
  • Detectors de flames
  • Polsador d’alarma

Truqui al 93 867 20 61 o escrigui’ns a info@decka.cat

Li resoldrem qualsevol dubte que tingui sobre els nostres serveis.

CONTACTAR