La seguretat perimetral és un conjunt de sistemes de detecció electrònica dissenyats per protegir perímetres externs. La seva major efectivitat és deguda al fet de detectar, dissuadir i frenar l’intrús amb molta més antelació que els sintemes convencionals.

Decka els ofereix serveis de disseny, configuració i implementació de sofisticats sistemes de control perimetral, ajustats a les necessitats reals, mitjançant les tecnologies més apropiades a cada necessitat. La utilització d’enllaços microones i infrarojos, de sensors de moviment i volumètrics, cables magnètics soterrats i cables adossats a reixes són alguns dels dispositius disponibles que es poden integrar amb altres sistemes i amb la CRA.

L’elecció del sensor apropiat depèn d’un minuciós anàlisi del perímetre i els seus voltants. Els més utilitzats són:

  • Barreres infraroges: estan formades per un emissor de llum infraroja i per un receptor. Quan el raig de llum s’interromp es genera l’alarma. Es poden combinar múltiples emissors i receptors per construir un mur altament immune a les pertorbacions ambientals.
  • Sensors volumètrics: generen un camp invisible de detecció que localitza els intrusos que es mouen dins del seu camp. Com aquest camp és invisible, és molt difícil evadir aquest tipus de sensors. Atès que són immunes a la majoria de les condicions ambientals, habitualment aquests sensors es fan servir en zones extenses i poden ser totalment ocults.
  • Sensors muntats en tanques, cèrcols electrificats i parets: detecten l’intrús quan aquest pertorba el camp de detecció o quan la vibració produïda per tallar o escalar una tanca metàl·lica dispara una alarma.
  • Sensors de detecció de moviment per vídeo: transforma la capacitat merament d’avaluació de les càmeres de CCTV, analitzant el senyal de sortida de vídeo per generar el camp de detecció. El monitoratge per vídeo ofereix informació addicional per ajudar a identificar la font d’una alarma i determinar la validesa d’aquesta.

Truqui al 93 867 20 61 o escrigui’ns a info@decka.cat

Li resoldrem qualsevol dubte que tingui sobre els nostres serveis.

CONTACTAR