Un sistema d’alarma es compon de 3 parts fonamentals:

Cervell

El cervell del sistema processa la informació que rep dels detectors i activa els senyals adequats a cada detecció.

El cervell es compon de:

 • Font d’alimentació del conjunt del sistema, inclòs el subministrament per a una bateria que garanteix el funcionament de la instal·lació en cas d’interrupció del subministrament elèctric.
 • Base per a l’alimentació dels elements cablejats del sistema.
 • Base per a la connexió del receptor dels elements lligats al sistema per senyals de ràdio.
 • Teclat de connexió, maniobres i informació en pantalla de l’estat del sistema. Mitjançant diferents codis, el sistema sap què ha de fer amb els senyals que rep dels detectors.
 • Sistema per a l’enviament dels senyals a la Central Receptora d’Alarmes, CRA.

Detectors

Un sistema modern pot rebre senyals de qualsevol tipus de detector, inclosos els no concebuts com de seguretat.

Els més habituals són:

 • Detectors d’obertura de portes o finestres.
 • Detectors de moviment: capten el moviment d’un cos en un volum. No traspassen parets ni vidres. Es col·loquen en zones de pas o específiques.
 • Sensors de vibració o trencament per vidres, parets o superfícies.
 • Barreres: detectors formats per un emissor i un receptor, si s’interromp el feix es generen les alarmes. Amb ells es poden cobrir grans distàncies.
 • Sensors de sabotatge. Tots els elements que componen un sistema de seguretat incorporen sensors per autoprotegir-se. El senyal que envien és diferent perquè el cervell el distingeixi.
 • Els sensors connectats al cervell mitjançant ones de ràdio, al costat del senyal que han captat,envien al cervell una constant de la seva presència, una d’intent de sabotatge i una del nivell de bateria (no es poden arrencar).
 • Detectors de temperatura, de fums, d’humitat, de nivell de líquids i de gasos.

Senyals emeses

Quan el cervell rep el senyal d’un detector dóna les ordres pertinents:

 • Fer sonar sirenes.
 • Encendre llums.
 • Bloquejar passos d’aigua, gas, electricitat, portes.
 • Posar en funcionament la transmissió d’aquests senyals a una central receptora d’alarmes.
 • Activar gravadors d’imatges, etc.

Truqui al 93 867 20 61 o escrigui’ns a info@decka.cat

Li resoldrem qualsevol dubte que tingui sobre els nostres serveis.

CONTACTAR