Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: DECKA HIGIENE Y SEGURIDAD, S.A.
CIF: A08908808
Adreça: C. Dr. Trueta 29, 08470 Sant Celoni – Barcelona
Telèfon: 938672061
Adreça electrònica: rgpd@decka.cat

Dades de contacte del delegat en protecció de dades

JOAN JOSEP ALEMANY ARASA
C/Pujades, 74-80 3er 7A
08005-Barcelona
608 560 661
rgpd@decka.cat

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A DECKA HIGIENE Y SEGURIDAD, S.A. tractem la informació facilitada per tal de gestionar la relació de la nostra
companyia amb becaris en el marc de col·laboració amb entitats docents en tots els seus aspectes, inclòs els
associats al pagament de remuneració, com la realització de nòmines, declaracions fiscals, alta a la Seguretat
Social, etc.

Quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals es conservaran mentre sigui becari, fora de perill els terminis legals de conservació.

Decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada:

L’empresa NO prendrà decisions automatitzades.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és l’obtenció del seu consentiment.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
Durant el període de durada del tractament, DECKA HIGIENE Y SEGURIDAD, S.A. comunicarà les seves dades
a la Seguretat Social i a l’Agència Tributària, per obligació legal, així com a entitats bancàries per a la
domiciliació i pagament de la nòmina.

Així mateix, a DECKA HIGIENE Y SEGURIDAD, S.A. comptarem amb la col·laboració de tercers prestadors de
serveis que en cada cas hàgim pogut contractar i que, per a la prestació d’aquest servei, pot ser necessari que
tinguin accés a les seves dades de caràcter personal, però que les tractaran amb totes les garanties legals
exigibles, seguint les nostres instruccions i prèvia subscripció d’un contracte de protecció de dades en què
exigim, entre d’altres, tractar les dades exclusivament per a les finalitats pactades, aplicar mesures tècniques
i organitzatives adequades, així com suprimir i retornar les dades a la finalització del servei.

A DECKA HIGIENE Y SEGURIDAD, S.A. seguim uns criteris estrictes de selecció de tercers prestadors de serveis
per tal de donar compliment a les nostres obligacions en matèria de protecció de dades.
Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si DECKA HIGIENE Y SEGURIDAD, SA tracta les dades
personals que li concerneixen o no.

Així mateix, té:
Dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals.
Dret a sol·licitar la seva rectificació.
Dret a sol·licitar la seva supressió.
Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
Dret a oposar-se al tractament.
Dret a la portabilitat de les dades.
Dret a retirar el consentiment prestat.
Dret d’informació
Dret a oposar-se a ser objecte de decisions individuals automatitzades.

Per exercir els seus drets, cal dirigir un escrit, adjuntant la còpia del document d’identitat a:

DECKA HIGIENE Y SEGURIDAD, S.A.
Exercici drets protecció de dades
Doctor Trueta, 29
08470 – Sant Celoni – BARCELONA

O bé cal remetre un correu electrònic a: rgpd@decka.cat

Així mateix, l’informem que pot dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) per
obtenir informació addicional o per presentar una reclamació, per exemple, si no s’ha obtingut satisfacció en
l’exercici dels seus drets.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
Identitat: DECKA HIGIENE Y SEGURIDAD, S.A.
CIF: A08908808
Adreça: C. Dr. Doctor Trueta 29, 08470 Sant Celoni – Barcelona
Telèfon: 938672061
Adreça electrònica: rgpd@decka.cat

Dades de contacte del delegat a protecció de dades

JOAN JOSEP ALEMANY ARASA
C/Pujades, 74-80 3er 7A
08005-Barcelona
608 560 661
rgpd@decka.cat

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A DECKA HIGIENE Y SEGURIDAD, S.A. tractem les dades de caràcter personal que ens comuniqui, així com el
currículum que ens faciliti, per tal de realitzar la selecció de candidats a llocs de treballs, actuals i futurs oferts
per la nostra companyia i empreses del grup.

Quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran durant sis mesos.

Decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada:

L’empresa NO prendrà decisions automatitzades.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és l’obtenció del seu consentiment.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Durant el període de durada del tractament, DECKA HIGIENE Y SEGURIDAD, S.A. no comunicarà les seves
dades a tercers.

A DECKA HIGIENE Y SEGURIDAD, S.A. comptarem amb la col·laboració de tercers prestadors de serveis que,
en cada cas hàgim pogut contractar i que, per a la prestació d’aquest servei, pot ser necessari que tinguin
accés a les seves dades de caràcter personal, però que es tractaran amb totes les garanties legals exigibles,
seguint les nostres instruccions i prèvia subscripció d’un contracte de protecció de dades en què exigim, entre
d’altres, tractar les dades exclusivament per a les finalitats pactades, aplicar mesures tècniques i
organitzatives adequades, així com suprimir i retornar-les a la finalització del servei.

A DECKA HIGIENE Y SEGURIDAD, S.A. seguim uns criteris estrictes de selecció de tercers prestadors de serveis,
per tal de donar compliment a les nostres obligacions en matèria de protecció de dades.

Quins són els seus drets quan ens facilitat les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si DECKA HIGIENE Y SEGURIDAD, SA tracta les dades
personals que li concerneixen o no.

Així mateix, té:
Dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals.
Dret a sol·licitar la seva rectificació.
Dret a sol·licitar la seva supressió.
Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
Dret a oposar-se al tractament.
Dret a la portabilitat de les dades.
Dret a retirar el consentiment prestat.
Dret d’informació.
Dret a oposar-se a ser objecte de decisions individuals automatitzades.

Per exercir els seus drets, cal dirigir un escrit, adjuntant la còpia del seu document d’identitat a:

DECKA HIGIENE Y SEGURIDAD, S.A.
Exercici drets protecció de dades
Doctor Trueta 29
08470 – Sant Celoni – BARCELONA

O bé cal remetre un correu electrònic a: rgpd@decka.cat

Així mateix, l’informem que pot dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) per
obtenir informació addicional o per presentar una reclamació, per exemple, si no s’ha obtingut satisfacció en
l’exercici dels seus drets.

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: DECKA HIGIENE Y SEGURIDAD, S.A.
CIF: A08908808
Adreça: c. Dr. Trueta 29, 08470 Sant Celoni – Barcelona
Telèfon: 938672061
Adreça electrònica: rgpd@decka.cat

Dades de contacte del delegat en protecció de dades

JOAN JOSEP ALEMANY ARASA
C/Pujades, 74-80 3er 7A
08005-Barcelona
608 560 661
rgpd@decka.cat

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
Finalitat 1: Mantenir la nostra agenda de contactes
a) Com a persona de contacte per a mantenir relacions amb l’entitat jurídica o organització en la qual
vostè presta els seus serveis.
b) Com a interessat que s’ha posat en contacte amb nosaltres per consultar o sol·licitar alguna
informació, per a poder atendre’l.
c) Com a persona de contacte per a mantenir relacions directament.

Finalitat 2: L’enviament de comunicacions comercials, inclòs per correu electrònic i altres mitjans de
comunicació electrònica equivalents, sobre els nostres productes i serveis, així com informació sobre
esdeveniments, en el cas que se li hagués sol·licitat la seva autorització i ens l’hagués concedit.

Quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran a la finalitat 1:
a) En cas de tractar d’una persona de contacte per a mantenir relacions amb l’entitat jurídica o
organització en què vostè presta els seus serveis, es conservaranmentre esmantingui la nostra relació
amb aquesta entitat jurídica o organització, i fora de perill els terminis legals per les responsabilitats
legals que es puguin derivar de la relació amb l’entitat jurídica o organització.
b) En cas d’interessar poseu-vos en contacte amb nosaltres, fins a 6 mesos després d’atendre el seu
requeriment, per si es produïssin per la seva banda comunicacions posteriors en referència a aquesta
consulta o requeriment d’informació.
c) En cas de persona de contacte per a mantenir relacions directament, es conservaran mentre es
mantingui la relació i fora de perill els terminis legals de conservació.

A la finalitat 2 d‘enviament de comunicacions comercials, conservarem les seves dades fins que no ens
manifesti la seva oposició a continuar rebent les nostres comunicacions.

Decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada:

L’empresa NO prendrà decisions automatitzades.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades a la finalitat 1 de manteniment d’agenda de contactes és:
a) En cas de tractar d’una persona de contacte per a mantenir relacions amb l’entitat jurídica o
organització en què vostè presta els seus serveis, és la satisfacció de l’interès legítim del responsable
d’acord amb el que estableix l’art. 6.1.f del RGPD.
b) En cas d’interessat poseu-vos en contacte amb nosaltres, la base legal és l’obtenció del seu
consentiment.
c) En cas de persona de contacte per a mantenir relacions directament és la satisfacció de l’interès
legítim del responsable, d’acord amb el que estableix l’art. 6.1.f del RGPD.

A la finalitat 2 d’enviament de comunicacions comercials, la base legal per al tractament de les seves dades
és l’obtenció del seu consentiment.

A quins destinatari es comunicaran les seves dades?

Durant el període de durada del tractament, DECKA HIGIENE Y SEGURIDAD, SA no comunicarà les seves dades
a tercers.

A DECKA HIGIENE Y SEGURIDAD, SA comptarem amb la col·laboració de tercers prestadors de serveis que en
cada cas hàgim pogut contractar i que, per a la prestació d’aquest servei, pot ser necessari que tinguin accés
a les seves dades de caràcter personal, però que les tractaran amb totes les garanties legals exigibles, seguint
les nostres instruccions i prèvia subscripció d’un contracte de protecció de dades en què exigim, entre d’altres,
tractar les dades exclusivament per a les finalitats pactades, aplicar mesures tècniques i organitzatives
adequades, així com suprimir i retornar-les a la finalització del servei.

En DECKA HIGIENE Y SEGURIDAD, SA seguim uns criteris estrictes de selecció de tercers prestadors de serveis
per tal de donar compliment a les nostres obligacions en matèria de protecció de dades.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si DECKA HIGIENE Y SEGURIDAD, SA tracta les dades
personals que li concerneixen o no.

Així mateix, té:
Dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals.
Dret a sol·licitar la seva rectificació.
Dret a sol·licitar la seva supressió.
Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
Dret a oposar-se al tractament.
Dret a la portabilitat de les dades.
Dret a retirar el consentiment prestat.
Dret d’informació.
Dret a oposar-se a ser objecte de decisions individuals automatitzades.

Per exercir els seus drets, cal dirigir un escrit, adjuntant la còpia del seu document d’identitat a:

DECKA HIGIENE Y SEGURIDAD, S.A.
Exercici drets protecció de dades
Doctor Trueta, 29
08470 – Sant Celoni – BARCELONA
O bé cal remetre un correu electrònic a: rgpd@decka.cat

Així mateix, l’informem que pot dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de dades (www.aepd.es) per
obtenir informació addicional o per presentar una reclamació, per exemple, si no s’ha obtingut satisfacció en
l’exercici dels seus drets.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
Identitat: DECKA HIGIENE Y SEGURIDAD, S.A.
CIF: A08908808
Dir. Postal: C. Dr. Trueta, 29 – 08470 Sant Celoni, Barcelona
Telèfon: 938672061
Adreça electrònica: rgpd@decka.cat

Dades de contacte del delegat en protecció de dades

JOAN JOSEP ALEMANY ARASA
C/Pujades, 74-80 3er 7A
08005-Barcelona
608 560 661
rgpd@decka.cat

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A DECKA HIGIENE Y SEGURIDAD, SA tractem les seves dades amb la finalitat de gestionar la relació negocial
que ens uneix, en tots els seus àmbits, des de l’execució del contracte de compravenda i / o de prestació de
serveis i tot el que comporta, al manteniment de contacte i enviament de comunicacions comercials per via
electrònica.

Quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la nostra relació comercial i fins a
cinc anys des de l’última compravenda o finalització de prestació del servei.

Decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada:

L’empresa NO prendrà decisions automatitzades.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és per ser necessaris per l’execució de contracte de
compravenda i / o de prestació de serveis, en la qual vostè és part.

El tractament per realitzar-li comunicacions comercials per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació
electrònica equivalent es realitzaran a l’empara de l’art. 21.2 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la
informació i comerç electrònic que ens permet, quan hi hagi relació contractual prèvia, remetre
comunicacions comercials referents a productes i serveis de la nostra companyia que siguin similars als que
inicialment van ser objecte de contractació, fins que nomanifesti la seva oposició a aquests enviaments (vegeu
l’apartat «Drets» més avall). A cada comunicació remesa es proporciona un senzill procediment per donar-se
de baixa.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Durant el període de durada del tractament, DECKA HIGIENE Y SEGURIDAD, SA no realitzarà cap cessió de les
seves dades, excepte per obligació legal.

No obstant això, a DECKA HIGIENE Y SEGURIDAD, SA comptarem amb la col·laboració de tercers prestadors
de serveis que, en cada cas hàgim pogut contractar i que, per a la prestació d’aquest servei, pot ser necessari
que tinguin accés a les seves dades de caràcter personal, però que es tractaran amb totes les garanties legals
exigibles, seguint les nostres instruccions i prèvia subscripció d’un contracte de protecció de dades en què
exigim, entre d’altres, tractar les dades exclusivament per a les finalitats pactades, aplicar mesures tècniques
i organitzatives adequades, així com suprimir i retornar-les a la finalització del servei.

A DECKA HIGIENE Y SEGURIDAD, SA seguim uns criteris estrictes de selecció de tercers prestadors de serveis,
per tal de donar compliment a les nostres obligacions en matèria de protecció de dades.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si DECKA HIGIENE Y SEGURIDAD, SA tracta les dades
personals que li concerneixen o no.

Així mateix, té:
Dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals.
Dret a sol·licitar la seva rectificació
Dret a sol·licitar la seva supressió.
Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
Dret a oposar-se al tractament.
Dret a la portabilitat de les dades.
Dret a retirar el consentiment prestat.
Dret d’informació
Dret a oposar-se a ser objecte de decisions individuals automatitzades

Per exercir els seus drets, cal dirigir un escrit, adjuntant la còpia del seu document d’identitat a:

DECKA HIGIENE Y SEGURIDAD, S.A.
Exercici drets protecció de dades
Doctor Trueta, 29
08470 – Sant Celoni – BARCELONA

O bé cal remetre un correu electrònic a: rgpd@decka.cat

Així mateix, l’informem que pot dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) per
obtenir informació addicional o per presentar una reclamació, per exemple, si no s’ha obtingut satisfacció en
l’exercici dels seus drets.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: DECKA HIGIENE Y SEGURIDAD, S.A.
CIF: A08908808
Adreça: C. Dr. Trueta 29, 08470 Sant Celoni – Barcelona
Telèfon: 938672061
Adreça electrònica: rgpd@decka.cat

Dades de contacte del delegat en protecció de dades

JOAN JOSEP ALEMANY ARASA
C/Pujades, 74-80 3er 7A
08005-Barcelona
608 560 661
rgpd@decka.cat

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A DECKA HIGIENE Y SEGURIDAD, S.A. tractem les seves dades per tal de portar el llibre de socis de la societat
i tot el relacionat amb la gestió dels seus òrgans de govern.

Quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la condició de soci i fora de perill
dels terminis legals de conservació.

Decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada:

L’empresa NO prendrà decisions automatitzades.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és el compliment d’una obligació legal.

A què destinataris es comunicaran les seves dades?

Durant el període de durada del tractament, DECKA HIGIENE Y SEGURIDAD, SA no comunicarà dades a tercers,
excepte per obligació legal.

No obstant això, a DECKA HIGIENE Y SEGURIDAD, SA comptarem amb la col·laboració de tercers prestadors
de serveis que en cada cas hàgim pogut contractar i que, per a la prestació d’aquest servei, pot ser necessari
que tinguin accés a les seves dades de caràcter personal, però que es tractaran amb totes les garanties legals
exigibles, seguint les nostres instruccions i prèvia subscripció d’un contracte de protecció de dades en què
exigim, entre d’altres, tractar les dades exclusivament per a les finalitats pactades, aplicar mesures tècniques
i organitzatives adequades, així com suprimir i retornar-les a la finalització del servei.

A DECKA HIGIENE Y SEGURIDAD, SA seguim uns criteris estrictes de selecció de tercers prestadors de serveis,
per tal de donar compliment a les nostres obligacions en matèria de protecció de dades.

Quins són els seus drets quan ens facilitat les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si DECKA HIGIENE Y SEGURIDAD, SA tracta les dades
personals que li concerneixen o no.

Així mateix, té:
Dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals.
Dret a sol·licitar la seva rectificació
Dret a sol·licitar la seva supressió.
Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
Dret a oposar-se al tractament.
Dret a la portabilitat de les dades.
Dret a retirar el consentiment prestat.
Dret d’informació
Dret a oposar-se a ser objecte de decisions individuals automatitzades

Per exercir els seus drets, cal dirigir un escrit, adjuntant la còpia del seu document d’identitat a:

DECKA HIGIENE Y SEGURIDAD, S.A.
Exercici drets protecció de dades
Doctor Trueta, 29
08470 – Sant Celoni – BARCELONA

O bé cal remetre un correu electrònic a: rgpd@decka.cat

Així mateix, l’informem que pot dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) per
obtenir informació addicional o per presentar una reclamació, per exemple, si no s’ha obtingut satisfacció en
l’exercici dels seus drets.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: DECKA HIGIENE Y SEGURIDAD, S.A.
CIF: A08908808
Adreça: C. Dr. Trueta 29, 08470 Sant Celoni – Barcelona
Telèfon: 938672061
Adreça electrònica: rgpd@decka.cat

Dades del contacte del delegat en protecció de dades

JOAN JOSEP ALEMANY ARASA
C/Pujades, 74-80 3er 7A
08005-Barcelona
608 560 661
rgpd@decka.cat

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A DECKA HIGIENE Y SEGURIDAD, S.A. tractem la informació facilitada amb la finalitat de gestionar la relació
laboral amb els empleats de la companyia en tots els seus aspectes de manteniment, desenvolupament i
control: Des de la realització de tots els tràmits necessaris com a contractes, nòmines, declaracions fiscals,
prevenció de riscos laborals, la gestió i organització de viatges i desplaçaments per motius de treball, la gestió
d’accions formatives d’acord amb el pla de formació de la companyia per a empleats, etc a tot el relacionat
amb el control i verificació del compliment de les obligacions i deures laborals, com a control de presència,
avaluació de l’acompliment, control de l´ús dels mitjans i eines informàtiques posades a la disposició dels
empleats per al desenvolupament de la seva labor laboral (com l’accés internet o el correu electrònic), etc.

Quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la nostra relació laboral, fora de
perill els terminis legals de conservació.

Decisions automatitzades, perfils y lògica aplicada:

No es prenen decisions automatitzades.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és per ser necessaris per l’execució de contracte laboral, en
la qual vostè és part.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Durant el període de durada del tractament, DECKA HIGIENE Y SEGURIDAD, SA comunicarà les seves dades a
la Seguretat Social i a l’Agència Tributària, per obligació legal, això com a entitats bancàries per a la
domiciliació i pagament de nòmines.

Es comunicaran així mateix a clients quan sigui necessari per a l’acompliment del seu treball, com, per
exemple, quan aquest hagi de realitzar-se en instal·lacions del client i aquest requereixi les garanties
necessàries per a la seva identificació i verificació de compliment de totes les obligacions laborals.

Així mateix, a DECKA HIGIENE Y SEGURIDAD, SA comptarem amb la col·laboració de tercers prestadors de
serveis que en cada cas hàgim pogut contractar i que, per a la prestació d’aquest servei, pot ser necessari que
tinguin accés a les seves dades de caràcter personal, però que es tractaran amb totes les garanties legals
exigibles, seguint les nostres instruccions i prèvia subscripció d’un contracte de protecció de dades en les
quals exigim, entre altres, tractar les dades exclusivament per a les finalitats pactades, aplicar mesures
tècniques i organitzatives adequades, així com suprimir i retornar les dades a la finalització del servei. A DECKA
HIGIENE Y SEGURIDAD, SA seguim uns criteris estrictes de selecció de tercers prestadors de serveis amb la
finalitat de donar compliment a les nostres obligacions en matèria de protecció de dades.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si DECKA HIGIENE Y SEGURIDAD, SA tracta les dades
personals que els concerneixin o no.

Així mateix, té:
Dret a sol·licitat l’accés a les seves dades personals.
Dret a sol·licitar la seva rectificació.
Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
Dret a oposar-se al tractament.
Dret a la portabilitat de les dades.
Dret a retirar el consentiment prestat.
Dret d’informació.
Dret a oposar-se a ser objecte de decisions individuals automatitzades.

Per a exercir els seus drets, cal dirigir un escrit, adjuntant la còpia del seu document d’identitat a:

DECKA HIGIENE Y SEGURIDAD, S.A.
Exercici dret protecció de dades
Doctor Trueta, 29
08470 – Sant Celoni – BARCELONA

O bé, cal remetre un correu electrònic a: rgpd@decka.cat

L’informem que pot dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) per obtenir
informació addicional o per presentar una reclamació per exemple si no s’ha obtingut satisfacció en l’exercici
dels seus drets.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: DECKA HIGIENE Y SEGURIDAD, S.A.
CIF: A08908808
Adreça: C. Doctor Trueta 29, 08470 Sant Celoni – Barcelona
Telèfon: 938672061
Adreça electrònica: rgpd@decka.cat

Dades de contacte del delegat a protecció de dades.

JOAN JOSEP ALEMANY ARASA
C/Pujades, 74-80 3er 7A
08005-Barcelona
608 560 661
rgpd@decka.cat

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A DECKA HIGIENE Y SEGURIDAD, S.A. tractem les seves dades amb la finalitat de visualitzar les gravacions de les càmeres, sempre que ens sigui requerit pel client.

Quant temps conservarem les seves dades?

Les imatges es conservaran durant un mes.

Decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada:

NO es prenen decisions automatitzades.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és l’obtenció del seu consentiment, quant ha accedit als
nostres locals i instal·lacions després d’haver vist el cartell informatiu sobre la realització de tractament de
videovigilància.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es comunicaran les dades a tercers, exempta obligació legal.

En qualsevol cas, a DECKA HIGIENE Y SEGURIDAD, SA comptem amb la col·laboració de tercers prestadors de
serveis que, en cada cas hem pogut contractar i que, per a la prestació de serveis pot ser necessari que tinguin
accés a les dades de caràcter personal, encara que aquestes seran tractades amb totes les garanties legals
exigibles, seguint les nostres instruccions, i prèvia subscripció d’un contracte de protecció de dades, on exigim,
entre d’altres, tractar les dades exclusivament per a les finalitats pactades, aplicar mesures tècniques i
organitzatives adequades, així com suprimir i retornar les dades amb la finalització del servei.

A DECKA HIGIENE Y SEGURIDAD, S.A. seguim uns criteris estrictes de selecció de tercers prestadors de serveis
amb la finalitat de donar compliment a les nostres obligacions en matèria de protecció de dades.

Quins són els drets quan es faciliten les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si DECKA HIGIENE Y SEGURIDAD, SA tracta les dades
personals que l’afecti o no.

En qualsevol cas, té:

Dret a sol·licitar accés a les seves dades personals.
Dret a sol·licitar la seva rectificació.
Dret a sol·licitar a la seva supressió.
Dret a sol·licitar la limitació del tractament.
Dret a oposar-se al tractament.
Dret a la portabilitat de les dades.
Dret a retirar el consentiment prestat.
Dret d’informació.
Dret a oposar-se a ser objecte de decisions individuals automatitzades.

Per exercir els seus drets, cal dirigir un escrit, adjuntant la còpia del seu document d’identitat a:

DECKA HIGIENE Y SEGURIDAD, S.A.
Exercici dret protecció de dades
Doctor Trueta, 29
08470 – Sant Celoni – BARCELONA

O bé, cal remetre un correu electrònic a: rgpd@decka.cat

L’informem que pot dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) per obtenir
informació addicional o per presentar una reclamació per exemple si no s’ha obtingut satisfacció en
l’exercici dels seus drets.